Chia sẻ lên:
Băng Dính 2 mặt Titan Tape

Băng Dính 2 mặt Titan Tape

Mô tả chi tiết

 

  • Băng Keo 2 Mặt Titan Tape  (1 x 10) là loại băng keo có lực dính tốt, chịu được nhiệt độ -20 độ C đến 60 độ C.
  • Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện với môi trường.
  • Sản phẩm có khả năng dính tốt trên nhiều bề mặt, mềm dẻo. Dễ dàng tháo gỡ.
  • Sử dụng trong thủ công, trang trí Keo dán dính nhanh và chắc Kéo nhẹ nhàng và cắt dễ dàng.
  • Hotline:0567.455.666- 0846.556.555- 0913.898.191

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Băng Dính 2 mặt Titan Tape
Băng Dính 2 mặt Titan Tape
Băng Dính 2 mặt Titan Tape
Băng Dính 2 mặt Titan Tape
Băng Dính Vàng Đục Titan Tape
Băng Dính Vàng Đục Titan Tape
Băng Dính Điện
Băng Dính Điện
Băng Dính Logo
Băng Dính Logo
Băng Dính Xi Xanh Tian Tape
Băng Dính Xi Xanh Tian Tape
Băng Dính Xốp vàng Titan Tape
Băng Dính Xốp vàng Titan Tape
Băng Dính Giấy Titan Tape
Băng Dính Giấy Titan Tape
Băng Dính 2 mặt Xốp Xanh Đen Titan Tape
Băng Dính 2 mặt Xốp Xanh Đen Titan Tape
Băng Dính Vàng Chanh Titan Tape
Băng Dính Vàng Chanh Titan Tape
Băng Dính Nền Titan Tape
Băng Dính Nền Titan Tape
Băng Dính Trong Suốt 2 Mặt Titan Tape
Băng Dính Trong Suốt 2 Mặt Titan Tape
Băng Dính Titan Tape 1,8kg
Băng Dính Titan Tape 1,8kg
Băng Dính Titan Tape
Băng Dính Titan Tape
Băng Dính Điện 10y Titan Tape
Băng Dính Điện 10y Titan Tape
Băng Dính Titan Tape 4,8kg
Băng Dính Titan Tape 4,8kg
Băng Dính Titan Tape
Băng Dính Titan Tape
Băng Dính Titan Tape
Băng Dính Titan Tape
Băng Dính Titan Tape
Băng Dính Titan Tape
Băng Dính Titan Tape
Băng Dính Titan Tape
Băng Dính Titan Tape 6kg
Băng Dính Titan Tape 6kg
Băng Dính Titan Tape Lõi Lỗ
Băng Dính Titan Tape Lõi Lỗ
Băng Dính Titan Tape L 5
Băng Dính Titan Tape L 5
Băng Dính Titan Tape
Băng Dính Titan Tape
Băng Dính Vải Titan Tape
Băng Dính Vải Titan Tape
Băng Dính Điện Titan Tape 20y, 30y
Băng Dính Điện Titan Tape 20y, 30y
Băng Dính Titan Tape 1,3kg
Băng Dính Titan Tape 1,3kg
Băng Dính Vàng đục Lỗi Lỗ
Băng Dính Vàng đục Lỗi Lỗ
Băng Dính Văn phòng Titan Tape
Băng Dính Văn phòng Titan Tape
Băng Dính Xanh Bóng Titan Tape
Băng Dính Xanh Bóng Titan Tape
Băng Dính Che Sơn Titan Tape
Băng Dính Che Sơn Titan Tape
Băng Dính Titan Tape 1,6kg
Băng Dính Titan Tape 1,6kg
Băng Dính Titan Tape 1,3kg
Băng Dính Titan Tape 1,3kg
Băng Dính Vàng Chanh Titan Tape
Băng Dính Vàng Chanh Titan Tape
Băng Dính Titan Tape 1kg
Băng Dính Titan Tape 1kg
Băng Dính Titan Tape Lõi 7
Băng Dính Titan Tape Lõi 7
Băng Dính Trong 48x30y Titan Tape
Băng Dính Trong 48x30y Titan Tape